Drømmestipendet

Drømmestipendet

  • Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet. Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.
  • Søknadsfrist 02. desember
  • https://www.drommestipendet.no