Equinors støtteordning

Equinors støtteordning

  • Equinor har lansert en ny søknadsportal der alle gode formål for barn, ungdom og unge voksne kan søke om støtte. Målet for Equinor er å støtte enda lere gode tiltak enn det de i dag gjør gjennom sponsorordningen Morgendagens helter
  • Equinor støtter KUN tiltak som omfatter aldersgruppen opp til 25 år
  • Prosjekter skal falle inn under kategoriene idrett, kultur eller utdanning.
  • Søknad om 10.000 eller 100.000 kr
  • https://communicationtoolbox.equinor.com/brandcenter/en/sponsor/