Lyse

Lyse spirer

  • Hvert år vil en sum penger bli satt av til utdeling blant søkerne. Pengene skal gå til konkrete prosjekter i regi av laget/foreningen som søker. Summen er satt til 1 million kroner fordelt på fire søknadsperioder pr år. Summene det kan søkes om varierer, maks sum er 7.000 kroner
  • Lyse Spirer er åpen for barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Laget, klubben eller foreningen må holde til i Sør-Rogaland og være tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon.
  • Søknadsfrist 15. oktober
  • https://spirer.lyse.no/spirer/...