Sandnes sparebank

Sandnes sparebanks Gavefond

  • Sandnes sparebanks gavefond gir støtte til både store og små prosjekter tilknyttet utdanning/opplæring, kultur, idrett og andre arrangement
  • Søknadsfrist 30. september og 15. april
  • https://sandnes-sparebank.no/Sok-gavefondet