Musikkutstyrsordningen

Kulturrom (tidligere musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Kulturroms formål er å sikre tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.


Siden Kulturrom ble stiftet i 2009, har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. Det er gitt tilskudd til musikkbinger i alle landets fylker og tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

Kulturrådet gir tilskudd til:

Utstyr til fremføring

 • Omfatter innkjøp av utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, blant annet lydutstyr, lysutstyr, sceneteknisk utstyr og innretninger
 • Søknadsfrist 1. mars og 1. september
 • https://www.kulturrom.no


Utstyr til fremføring – innleie av teknisk spesialutstyr

 • Innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og teknisk tilbehør til konserter eller forestillinger til egenaktivitet i frivillig lag og foreninger.
 • Søknadsfrist første i hver måned for sum under 50.000
 • https://www.kulturrom.no


Utstyr til øving

 • Omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode
 • Søknadsfrist: 1. hver måned (Under 50.000kr)
 • Søknadsfrist: 1. mars og 1. september (Over 50.000kr)
 • https://www.kulturrom.no


Bygg og akustisk utbedring av arenaer

 • Omfatter tilskudd til romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving.
 • Søknadsfrist 1. mars og 1. september
 • https://www.kulturrom.no


Akustisk forprosjektrapport

 • Kartlegging av akustiske problemer og beregne effekt av eventuelle tiltak. Må ha en slik rapport for å søke tilskuddet «bygg og akustiske utbedring til arenaer»
 • Søknadsfrist 1. hver måned
 • https://www.kulturrom.no