Norsk jazzforum tilskuddsordninger

Medlemmer av Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Norsk jazzforum fordeler også Frifond-midler. Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og alle mottakere av tilskudd plikter å følge disse.

Norsk jazzforum fordeler 4 tilskuddsordninger:

Ad hoc musiker

Ad hoc arrangør

Ad hoc storband

Frifond

Les mer her:

https://jazzforum.jazzinorge.n...