Kor forbund - Støtteordninger for forbundets medlemmer

Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 30 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Følgende støtteordninger forvaltes av Norges Korforbund:

https://www.kor.no/stotteordni...