Stipend for kordirigenter

Ordning for kordirigenter tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78.

I 2019 utgjør dette 3,07 millioner kroner. Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene. Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold.Målgruppe: Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.


Søknadsfrist er 1. februar.

Se mer her:

https://sites.google.com/view/...