Instrumentfond

Hva er instrumentfondet?

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.

Etter flere års politisk lobbyvirksomhet fikk NMF i 2006 gjennomslag for en støtteordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Fondet er de siste år på ca 13 millioner kroner.

Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år. Generasjons- og voksenkorps som hadde denne alderssammensetningen per 01.01. kommer inn under denne definisjonen, og vil få opp muligheten til å søke på sine sider i korpsdrift.no. Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

For korps som ikke er medlemmer i NMF, kan søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.


Hva kan du ikke få støtte til?

* Instrumenter kjøpt før 1. januar i støtteåret

* Reparasjon av instrumenter

* Noter, uniformer og annet korpsutstyr


Søknad:

NMF-korps søker via korpsdrift.no. Søknadsfristen er 6. april. Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli behandlet.Søknadsveiledning finner du her


Tildelingsbrev med informasjon om man blir tildelt midler, og i tilfelle hvor mye, blir sendt ut til korpsets registrerte epostadresse når saksbehandlingen er ferdig. Som hovedregel skjer dette rett før sommerferien.Man kan rapportere når tildelte midler er utbetalt, dette vil skje medio september. Rapporteringsfrist er 1. desember.Veiledning rapportering instrumentfond.

Vi hadde med rekvisita/utstyr i søknaden, og fikk penger. Betyr det at dere har godkjent rekvisita/utstyr likevel? Nei, om dere har fått penger til en søknad som bl.a. inneholder rekvisita/utstyr, er det likevel bare instrumentene i søknaden som er lagt til grunn for tildelingen, og bare disse som kan brukes som grunnlag i rapporteringen.

Spørsmål? Send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no


Artikkel skrevet av Norges musikkorps forbund Bilde: Norges musikkorps forbund

NB! Nye og oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet kom i 2017, og kan leses her:Retningslinjer InstrumentfondOfte stilte spørsmål om instrumentfondet:Instrumentfond FAQ