Søk støtte til akustikkmåling av øvingslokalet

NMF Rogaland har satt av midler til at korpsene kan søke støtte til å foreta akustikkmåling av øvingslokalet.Rogaland Musikkråd vil foreta akustikkmålingene.

Løpende søknadsfrist

Les mer her:

https://musikkorps.no/sok-stot...