Nyheter  Onsdag 6. februar 2019

5,2 millioner kroner til Hedmarks kulturliv

Hedmark fylkeskommune har fordelt i overkant av 5,2 millioner kroner til kulturlivet i Hedmark gjennom fire ulike støtteordninger.

- Fylkesrådet er opptatt av å legge til rette for Hedmark som kulturfylke. Her er det mange gode prosjekter som gir muligheter til utfoldelse, opplevelser og livskvalitet for mange ulike målgrupper, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Generelle kulturmidler er den største tilskuddsposten. Fylkesrådet har vedtatt å bruke kr 1 943 000 på 40 ulike prosjekter fordelt over hele fylket. De største tildelingene er på kr 100 000, og det er fem prosjekter som har fått denne summen: Kirsten Flagstad-festivalen, Anjazz, Til dig – Gjøsegården, Nordisk poesifestival/Rolf Jacobsen-dagene og Stoppested verden.

Les mer om tildelingene her