KOMP-støtte

KOMP er en støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangerne. Innlandet musikkråd bistår band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk Tipping.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

KOMPs målgruppe er organisasjoner og lag, frittstående grupper og bandsammenslutninger innenfor det sjangerrelaterte miljøet. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan også søke.

KOMP fordeles av et fordelingsutvalg som arbeider etter en egen instruks. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene og oppnevnt av styret i Norsk musikkråd.

Søknadsfristen er 25. februar. Søknadene vil bli behandlet av KOMP sitt fordelingsutvalg i februar.
I 2024 kom det inn 176 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 5,7 millioner kroner. Fordelingsutvalget har fordelt 1.393.500 til 90 tilskuddsmottakere over hele landet.

Du søker via https://stotteordninger.no

Hvis du møter på problemer når du registrerer deg som bruker eller fyller ut søknadsskjemaet, send epost til tilskudd@musikk.no. Vi svarer og forsøker å løse problemene fortløpende.