KOMP-støtte

KOMP er en støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangerne. Innlandet musikkråd hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

  • Komp gir støtte til kurs for musikere og arrangører av rytmiske musikk.
  • KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk m.m.
  • KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), eventuelt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.
  • KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.
  • Arrangørfaglige kurs og opplæring i f.eks. booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr m.m. er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten.
  • Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f.eks. organisasjoner, bandsammenslutninger (bandkollektiv)/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.
  • Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres.
  • KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser).

I 2022 kom det inn 161 søknader ved søknadsfristens utløp. Det ble søkt om til sammen 5,2 millioner kroner. 99 søknader ble innvilget tilsammen 1,5 millioner kroner.


Søknadsfristen for 2023 er 25. februar
. Søknadene vil bli behandlet av KOMP sitt fordelingsutvalg i februar.

Hvis du møter på problemer når du registrerer deg som bruker eller fyller ut søknadsskjemaet, send epost til tilskudd@musikk.no. Vi svarer og forsøker å løse problemene fortløpende.

Registrer deg som bruker og søk her: https://stotteordninger.no