Elverum musikkråd

Elverum musikkråd er paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Elverum kommune som omfatter sang og musikk.

Elverum musikkråd har jevnlige styremøter hvor også kommunens kultursjef deltar på møtene. Musikkrådet jobber etter handlingplan, og har laget årshjul for å sikre at alle oppgaver blir godt ivaretatt.

Elverum musikkråd favner 28 lag og foreninger: ti kor, seks korps, to danselag, to barneteatergrupper, storband, drilltropp, rockeklubb, revygruppe og andre arrangører, slik som blant annet Festspillenes venner. Omtrent 700 personer er aktive i disse lagene, og med foreldre, familiemedlemmer og andre som bidrar, er det nærmere 2000 personer som bidrar aktivt.

Årlig legges det ned rundt 80 000 timer frivillig arbeid for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Hva har Elverum musikkråd fått til:

 • Gjennom kursing og samlinger er det er godt drevet musikkråd med kompetanse innen musikkfaglige spørsmål
 • Akustikkmåling av totalt 16 lokaler i Elverum kommune
 • Et godt samarbeid mellom foreningene
 • Et godt samarbeid med kultursektoren
 • En god samarbeidsavtale med kommunen

Hva er Elverum musikkråd fornøyd med:

 • Det gode samarbeidet med kultursektoren og kommunen forøvrig
 • Midler til kulturprosjekter og midler til fordeling gjennom driftstilskudd og prosjektmidler - dette gjør at lagene føler seg verdsatt og gir enda mer tilbake til kommunen
 • En god kulturskole med høy kvalitet

Hva jobber Elverum musikkråd videre med:

 • Videreføre det gode samarbeidet de har fått til mellom lagene og mellom musikkråd og kommune
 • Flere felles prosjekter for lagene - temamøter - arrangementer som kulturopptog
 • Bedre tilgang til gode lokaler for lagene
Elverum musikkrad kulturopptog

Elverum musikkråd ved leder Torill Nysted og Hanne Solberg (foran), Stine Mari Berg Schulstad (bak fra venstre), Jon Johansen, Hieke Elgersma og Irene Tømmerberg.

Elverum musikkrad signering av samarbeidsavtale

Underskriving av samarbeidsavtale med Elverum kommune med daværende ordfører Erik Hanstad.

Kontakt

Styreleder: Torill Nysted (send e-post)

Nestleder: Irene Drevland Tømmerberg,
Sekretær: Stine Mari Berg Shulstad
Kasserer: Terje Røe
Styremedlem: Nina Berg.
Vara: Jon Johansen
Vara: Anne Lise Korsmo.