Frifond støtter dere!

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Frifond gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor. Innlandet musikkråd bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Band pa scene rigging

Støtten fra Frifond fikk ting i gang.

Days of August, mottakere av Frifondmidler i 2018.

Frifond musikk støtter unge musikerspirer over hele landet. Vi støtter blant annet musikkutstyr, studioleie, konserter og kurs innen musikk.

Hvem kan søke?

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe, som driver aktivitet på eget hjemsted.

Hvor mye penger kan vi søke om?

Dere kan få opptil 6000 kroner til bandet, 10.000 til større grupper og 35.000 til å arrangere konsert eller festival.

Hvordan søker vi?

Først må dere sjekke om vi kan støtte prosjektet deres. Om det er sannsynlig tar den siden deg videre til søknadsskjemaet. Hvis du allerede vet at vi kan støtte prosjektet ditt, finner du søknadsskjemaet til Frifond musikk her. Vi anbefaler også at dere tar en kikk på retningslinjene for støtteordningen før dere leverer søknaden.

I en tid som student, der penger ikke vokser på trær, så hjalp det virkelig med tilskuddene fra Frifond for å kunne investere i viktige deler av prosjektene.

Hvordan få penger fra Frifond?

Skal du søke Frifond? Her en noen tips til søknaden.

Dette er lurt:

 • Få fram at dere er en gruppe, gjerne hvordan dere er organisert (er dere en demokratisk gruppe? Er gruppen er åpen for alle?)
 • Vis at aktiviteten er lokalt forandret. Frifond gir ikke støtte til reise, aktiviteten skal i utgangspunktet skje i egen kommune.
 • Frifond er en støtteordning for barn og ungdom, og minst 1/3 av deltakerne må være under 26 år. Dersom du som søker ikke selv er under 26 år, må det komme tydelig fram at barn og/eller ungdom er med på å bestemme og styre aktiviteten.

Dette er ikke så lurt:

 • Er du bare en person? Enkeltpersoner kan aldri, under noen som helst slags omstendighet, få støtte fra Frifond. Dere må være minst tre personer, som skal gjøre en aktivitet sammen.
 • Skal dere arrangere konsert for å samle inn penger? Ikke søk Frifond, de gir ikke støtte til innsamlingsaktivitet.
 • Frifond gir ikke støtte til stiftelser, fordi stiftelser ikke har krav om å ha en demokratisk struktur.
Tips og triks til søknaden
 • Retningslinjer er din venn! Finn ut hva som er formålet til støtteordningen. Hvem er målgruppa? Hva slags søknader blir prioritert? Hva slags søknader får avslag? Hvor mye kan dere maksimalt søke om? Les retningslinjene før du skriver søknaden.
 • Gå rett på sak! Ikke list opp i det uendelige hvor fantastisk prosjektet deres er, men fortell konkret hva som er planen og hvorfor dette er planen.
 • Forklar hvordan dere skal gjøre det, ikke bare hva dere skal gjøre. Tynne søknader med lite informasjon er aldri populært hos saksbehandleren.
 • Få gjerne noen som ikke kjenner til prosjektet til å lese gjennom søknaden før dere sender den inn.
 • Sist, men ikke minst: Budsjettet er kjempeviktig. Pass på at det er sammenheng mellom hva dere skriver i søknaden og de ulike postene i budsjettet. Ikke blås opp utgiftspostene, lag budsjettet så realistisk som mulig. Saksbehandler gjennomskuer fort om dere overdriver utgiftene.
Tips og triks til rapporten

Etter at du har gjennomført prosjektet skal du levere rapport. Den bør du forberede underveis.

 • Les nøye hva som står om rapportering i retningslinjene og tilsagnsbrevet.
 • I søknaden legger man gjerne fra men plan for hva man vil gjennomføre. Ble aktivitetene gjennomført som planlagt? Avvik i forhold til søknaden må avklares i god tid før rapporteringsfristen.
 • Ha god kontroll på økonomien underveis, så slipper dere overraskelser mot slutten.
 • Ha et godt system for oppbevaring av kvitteringer.