LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

Støtteordningens formål er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. En vesentlig del av potten skal gå til prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfristene er 15. november og 1. mai hvert år. Organisasjonene kan levere søknad i begge søknadsrundene. LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Les mer på LNU sine sider