Musikkrådets søkeskole nr. 4: Om KOMP

I søkeskole #4 tar vi for oss Norsk musikkråds tilskuddsordning KOMP.

Fra høsten 2020 gjennomfører Innlandet musikkråd en digital søkeskole. Vi gjennomgår en til to støtteordninger pr. samling, og ser på målgruppe, innretning, eksempler og gir søknadstips. I tillegg blir det satt av tid til spørsmål og veiledning.

Den fjerde digitale søkeskolen tar for seg Norsk musikkråds tilskuddsordning KOMP. I tillegg vil det også informeres om Frifond kompetanse og aktivitet og momskompensasjon. Vil du lese mer om de ulike ordningene, trykk på lenkene under:

- KOMP
- Frifond kompetanse og aktivitet
- Momskompensasjon

Denne gangen vil Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, være med og holde søkeskolen. Christin har blant annet ansvar for koordinering av KOMP i Norsk musikkråd.


Søkeskolen ble gjennomført onsdag 13. januar 2021 kl. 18.00-19.00 via Zoom.