Tid for endring - inspirasjonskurs (gjennomført vinteren 2015 og 2016)

Hedmark og Oppland musikkråd vil høsten 2015 og vinteren 2016 gjennomføre fire temakvelder for deg som er engasjert som frivillig, og som gjør en stor innsats for laget eller foreningen din.

Nesten GRATIS insprasjon for videre arbeid for de som driver frivillig organisasjonsarbeid. Vi har invitert gode foredragsholdere som kan inspirere, engasjere og dele av sin kunnskap. Det legges opp til fire samlinger med to foredragsholdere pr. kveld. Vi ønsker å gjenreise stolthet og engasjement, styrke rekruttering og identitetsbygging i de ulike lokale lag og organisasjoner. Dette vil bidra til at det blir artig å være frivillig igjen, å bli flinkere til å tenke langsiktig og strategisk for å nå målene. Organisasjoner må være mer selvstendige og kreative i måter å skaffe inntekter på enn tidligere. Vi har engasjert dyktige fagfolk til å inspirere oss for å finne riktige og bedre «verktøy» for å oppnå resultater.


Deltakerne vil få:

  • Økt kontaktnettverk
  • Mulighet til å styrke og utvikle sin kompetanse til å lede, utvikle og kvalitetssikre organisasjonens/lagets virksomhet.
  • Kombinere relevant teori med praksis. Deltakerne kan bruke eksempler fra egen erfaring i organisasjonsarbeid. Slik kan vi sikre læringsoverføring og en vinn-vinn situasjon for deltagerne.
  • Få inspirasjon om å støtte opp om frivillighet som motivasjonsfaktor
  • Jo flere ulike organisasjoner som deltar= mangfold
  • Mange ulike innfallsvinkler til problemstilling

Mål:

  • Skape engasjement og dugnadsvilje
  • Finne nye områder for inntekter,
  • Løfte omdømme til frivillig arbeid

Hedmark og Oppland musikkråd er arrangør av temakveldene, og leder og følger opp prosjektet.

Priser, tid og sted:

Kr. 800,- for hele serien pr. person.
Kr. 300,- i grupperabatt fra påmeldt nr. 2 fra samme organisasjon/lag
Alternativt kan du melde deg på enkeltkvelder Kr. 250,- pr. kveld

Alle kvelder kl 18:00-21:00 på Hamar katedralskole «Katta», i «Grønt Auditorium».

Vi oppfordrer selvsagt til å delta på alle kvelder da dette gir det beste resultat.

Fullført kursserie gir kursbevis.

NB: BEGRENSET ANTALL PLASSER