Bli med i musikklivet du også!

Norsk musikkråd har 36 medlemsorganisasjoner - og noen av disse har fylkes- eller regionalledd som dekker Hedmark og Oppland, eller mindre deler av disse to fylkene. I kommunene er alle lokale lag medlemmer av det lokale musikkrådet, på regionnivå er fylkes- eller regionleddene medlemmer. Under er en liste over alle medlemsorganisasjonene våre - med lenke til eventuelt hjemme-/Facebookside for de som har det.

Har du lyst til å lære å spille et instrument, men vet ikke hvor du bør henvende deg? Eller trenger du noen å synge med i kor, spille i korps eller i band med?

Det finnes organisasjoner som ivaretar amatørmusikernes interesser innenfor rock, vise, blues, jazz, klassisk, korps, kor og alle de andre sjangerne som utgjør det frivillige musikklivet.

Organisasjonene som er medlem av Norsk musikkråd (de fleste også i Musikkens studieforbund) ønsker seg alle flere aktive utøvere.

Vi foreslår at du ser gjennom listen og kontakter de organisasjonene du er interessert i. Du kan også kontakte oss hvis du trenger hjelp.

Har du lyst til å synge i kor? Det er både lærerikt og gøy! Vi har fem kororganisasjoner. En av dem gir til og med oppstartstøtte på 10.000 kr til de som vil starte mannskor!

Har du lyst til å spille i korps? I tilfelle kan det være lurt å velge seg et instrument. Vi har to korpsorganisasjoner som gjerne hjelper deg i gang. I tillegg tilbyr mange kulturskoler opplæring for både voksne og barn.

Kanskje du allerede spiller et instrument, og har lyst til å utvide repertoaret? Da er kanskje en sommermusikkskole tingen for deg!

Har du lyst til å spille i band? Eller har du kanskje lyst til å starte en jazz-, blues-, vise eller rockeklubb?

CREO Innlandet (455 medlemmer)

Kontaktperson:
Vidar Hoel, Otta
Facebookside

Folkeakademiet Innlandet (13 medlemmer)

Kontaktperson:
Ulla Sørum Vikersveen
, Reinsvoll
Hjemmeside

Gudbrandsdal Folkemusikklag (15 medlemslag)

Kontaktperson:
Bjørn Kåre Odde, Garmo
Heimeside

Hamar Kirkesangforbund (8 medlemskor)

Kontaktperson:
Mogens Kofoed-Larsen, Lillehammer
Hjemmeside

Innlandet sangerforbund (4 medlemskor)

Kontaktperson:
Kåre Haugli, Ottestad
Hjemmeside

Norges korforbund Hedmark (37 medlemskor)

Kontaktperson:
Ola Johan Basmo, Hamar
Hjemmeside

NyMusikk Innlandet (12 enkeltmedlemmer)

Kontaktperson:
Geir F. Stavsøien
, Hamar
Hjemmeside

Ringsakeroperaen (4 stifterorganisasjoner)

Kontaktperson:
Kari Elisabet Bekken, Brumunddal
Hjemmeside

Ung kirkesang Hamar (24 medlemskor)

Kontaktperson:
Maria Notland, Elverum
Hjemmeside

Valdres Folkemusikklag (6 medlemslag)

Kontaktperson:
Guro Råheim Kvam, Vang i Valdres-
Hjemmeside