Bli med i musikklivet du også!

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har 43 medlemsorganisasjoner - og noen av disse har fylkes- eller regionalledd som dekker Innlandet, eller mindre deler fylket.

I kommunene er alle lokale lag medlemmer av det lokale musikkrådet, på regionnivå er fylkes- eller regionleddene medlemmer. Under er en liste over alle medlemsorganisasjonene våre.

Medlemsorganisasjoner uten eget fylkesledd i Innlandet

Musikkrådet hjelper også medlemslagene i de omfattende medlemsorganisasjonene som ikke har egne regionledd i Innlandet. Dette gjelder følgende organisasjoner: