Våre lokale musikkråd

De lokale musikkrådene er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, og arbeider ut fra lokale behov:

- For bedre innflytelse lokalt
- For bedre samordning av arrangementer og aktiviteter
- For bedre tilskudd fra det offentlige
- For bedre lokaler til øving og konserter- noen steder er de også konsert- og kursarrangører
- I noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd

For tiden er det aktive lokale musikkråd i mange kommuner i Innlandet - og der det ikke er aktivitet, pågår det flere steder initiativer for å starte opp igjen.