Søknadsmal for prosjekter

Når du skal skrive en søknad om støtte til ulike prosjekter, er det viktig at det du ønsker å fortelle kommer tydelig fram. I tillegg er det viktig at du leser retningslinjene til støtteordningen godt før du søker. Under følger noen tips til hva søknaden bør inneholde.

Før du begynner å skrive:

Les grundig gjennom retningslinjer og formålet med støtteordningen. Støttes ditt prosjekt? Er du usikker på hvor mye penger du bør søke om? Se på tidligere tildelingslister for å se hva lignende prosjekter har mottatt i støtte.

Søk om kommende prosjekter, ikke prosjekter/arrangementer som har vært.

NB: Skriv kort og saklig, mange ord øker ikke sjansen for suksess.

Hva bør søknaden inneholde?

Bakgrunnen for prosjektet

 • Kort informasjon og historikk om arrangøren
 • Har det vært gjort noe lignende før?

Prosjektbeskrivelse (selg inn prosjektet ditt med relevant informasjon)

 • Mer utdypende informasjon om laget og prosjektet - husk at leser ikke kjenner dere inngående
 • Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere/instruktører og lignende
 • Hvor arrangeres prosjektet?
 • Hvordan driftes det? Ta gjerne med viktige milepæler
 • Hvem er målgruppen?
 • Tilleggsaktiviteter (miljøkvelder osv.) for publikum/frivillige
 • Dokumenter tidligere lignende aktiviteter med positive resultater

Mål (få, men konkrete og gode)

 • Hvorfor skal prosjektet gjennomføres?
  • Beskriv kort nytte eller merverdier prosjektet skaper
 • Hvem er det for?
  • Prosjekter som har allmenn interesse og favner mange vil ofte stå sterkere

Budsjett (husk at det skal gå i balanse)

 • Utgifter
  • Leie av lokaler
  • Honorar til instruktører/artister o.l.
  • Honorar til dirigent
  • Leie av utstyr
  • Markedsføring
  • TONO-avgift for konserter
  • Reiseutgifter
  • Kost og losji
 • Inntekter
  • Billettinntekter/deltakeravgift
  • Støtte fra andre sponsorer
  • Eventuell egenfinansiering/dugnad

Eksempelbudsjett

Utgift: Hva Utgift: Sum Utgift: Kommentar

Honorar X

10 000

Honorar X

10 000

Administrasjon

6 000

Utgift 1

4 000

Utgift 2

4 000

Uforutsette utgifter

2 000

Utgifter totalt

= 40 000

Inntekt: Hva Inntekt: Sum Inntekt: Kommentar

Billettinntekter

10 000

Støtte fra X

5 000

Støtte fra X

5 000

Støtte fra lokale samarbeidspartnere

10 000

Egenkapital

10 000

Inntekter totalt

= 40 000