Vang musikkråd

Vang musikkråd er et fellesorgan for kulturaktivitet i kommunen.

Vang kommune stiller med sekretær og kaller inn til møter.
Leder rullerer i samsvar med denne skissa:

  • 2020 -2022: Høre mannskor
  • 2022-2024: Vangskoret
  • 2024-2026: Valdreskvelven spel og dansarlag.
  • 2026-2028: Vang skule og ungdomskorps
  • 2028 – 2030: Fjellblom musikklag

Det er et til to møter i året, der årsmøtet på våren er det viktige. Her innstiller musikkrådet fordeling av kulturmidler fra Vang kommune til lagene i musikkrådet.

Ola Bøland fra Høre mannskor er leder pr. dags dato.