Meld endringer i laget

Har laget ditt endret kontaktperson/leder eller andre ting? Bruk skjemaet under for å melde inn endringene til Innlandet musikkråd.