Våre samarbeidspartnere

Innlandet musikkråd takker samarbeidspartnere for økonomiske og faglige bidrag til driften.