Åmot kulturråd

Åmot kulturråd består av lag og foreninger innen Åmot kommune som rommer alt fra visegrupper til teatergrupper, Åmot Husflidslag og Åmot bygdekvinnelag.

Åmot kulturråd er høringsinstans for kommunen ved tildeling av kulturmidler, og arrangerer medlemsmøter med ulike tema, som f.eks. søkekurs med hensyn til støtteordninger for våre medlemmer.

I tillegg har kulturrådet stått bak arrangementer som «Hele Åmot Blomstrer» som opprinnelig skulle vises under Birkenfestivalen, men som ble en utstilling som har prydet sentrum.

Åmot kulturråd samarbeider med kommunen om ulike tema, bidrar i ulike debatter som berører kultur i kommunen, og bistår som mellomledd mellom lag og foreninger og kulturetaten i kommunen. Dette innebærer et årlig fast møte med ordfører og leder for oppvekst og kultur.

Kontakt

Leder: Mette Koht Walmsnæss (send e-post)