Norges Musikkorps Forbund Innlandet

Norges Musikkorps Forbund Innlandet er en av NMFs 8 regioner med lokalitet på Lillehammer, og har ca. 6000 medlemmer fordelt på 170 medlemskorps.

NMF Innlandet sitt regionstyre består av 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Regiontinget velger regionstyret som styrer frem til neste regionting.

NMF Innlandet har 3 ansatte.

NMF Innlandet bilde2

Kontakt

Leder: Liv Bjerke, Hundorp
Send e-post

Les mer