Ofte stilte spørsmål og svar

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål. Er det noe du lurer på, send oss en e-post!

Må alle konserter rapporteres til TONO?

I prinsippet er alle som arrangerer offentlige musikkframføringer pliktige til å sende informasjon om det som er spilt til TONO. De fleste lag er knyttet opp mot felles forvaltningsavtaler, slik at det er nok å melde inn repertoaret, og vise til aktuell avtale.

Se mer her...

Hvem kan søke Frifond musikk?

Frifond musikk er en lavterskel støtteordning som fordeler midler til uorganiserte frivillige lag, foreninger og grupper med musikkaktiviteter. Av medlemmer/tiltakets deltakere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år. Støtteordningen har ingen søknadsfrist, men behandles fortløpende gjennom året.

Se mer her...

Hva er det greit å betale for øvingsrom?

Her er det et marked der det er fritt fram for ulike aktører å ta betalt. Betalingsvilligheten henger ofte tett sammen med kvaliteten og egnetheten på lokalene. Lag og foreninger som driver godkjent voksenopplæring i studieforbund, har krav på gratis lokaler i offentlige skolebygg - men etter nærmere forskrifter.

Les mer her...

Kan vi melde laget inn i det lokale musikkrådet?

Ja, og mange er allerede medlemmer uten å vært bevisst på det. Gjennom de nasjonale medlemsorganisasjonene de fleste lag er knyttet til, så er medlemsskapet i det lokale musikk- eller kulturrådet på plass. Uorganiserte lag er også velkomne som medlemmer, ta kontakt med det lokale rådet i kommunen din.

Se liste her...