Retningslinjer for valgkomiteen

Retningslinjer for valgkomiteen er basert på vedtak i Norsk musikkråds styre 04.12.98, som er retningsgivende for valgkomiteèr i fylkene. Dokumentet er revidert 26.10.21, på bakgrunn av gjeldende vedtekter.

Dokumentet kan du laste ned her.