Musikkens studieforbund: Voksenopplæringstilskudd

Innlandet musikkråd fordeler på vegne av Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte.

Her finner du informasjon og artikler knyttet til voksenopplæringstilskudd.