Norges Korforbund Vestoppland

NK Vestoppland er et av Norges Korforbunds distriktsledd, og har i dag 35 medlemskor og i underkant av 1000 medlemmer.

Noen av NK Vestopplands satningsområder er å:

  • opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
  • være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
  • stimulere til opprettelse av nye kor i fylkene
  • gi faglig støtte til medlemskor
NK Vestoppland bilde

Kontakt

Leder: Einar Raastad, Brandbu
Send e-post

Les mer