Musikkrådets søkeskole nr. 6: Innlandet fylkeskommunes støtteordninger til kultur

Den sjette søkeskolen ble avholdt 20. oktober kl. 18.00, og vi tok for oss to av Innlandet fylkeskommunes støtteordninger til kultur.

Vi fortsetter med vår digitale søkeskole! Her får deltakerne et bedre innblikk i ulike støtteordninger som finnes. Vi gjennomgår en til to støtteordninger pr. samling, og ser på målgruppe, innretning, eksempler og gir søknadstips. I tillegg blir det satt av tid til spørsmål og veiledning.

Den sjette digitale søkeskolen tar for seg to av Innlandet fylkeskommunes ordninger:

  • Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter, hvor formålet er å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
  • Tilskudd til kulturaktivitet for barn- og ungdom, hvor formålet er styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Begge ordningene har neste søknadsfrist 1. november.

Til denne søkeskolen er vi så heldige å ha med oss Sigrun Tomt Ulset, Ingunn Bekkevoll Tarebø, Bjørn Westad og Terje Kongsrud, som alle jobber som rådgivere for de ulike ordningene.

Søkeskolen ble gjennomført via Teams onsdag 20. oktober 2021 kl. 18.00-19.00.