Kulturrom løftet taket på Gregers

Gregers på Hamar har den siste tiden gjennomgått store akustiske utbedringer, og har blitt et helt annet rom som nå står klart til å ta imot enda flere band og konsertgjengere.

«Dette er jo et helt annet rom!» utbryter daglig leder i Innlandet musikkråd, Trond Eklund Johansen i det vi kommer inn dørene på konsertstedet Gregers på Hamar. At en tidligere brannstasjon skulle ende opp som en konsertarena, var det nok ingen som trodde da huset ble bygd i 1897. Etter flere ombygninger gjennom tidene og en vesentlig oppgradering i 2012, har Gregers i flere år vært et foretrukket konsertsted for trofaste publikummere. De siste månedene har Gregers gjennomgått akustiske oppgraderinger som har gjort det til et helt annet rom å oppleve lyd i!

Nå hører jeg hvor lyden kommer fra!

Jørn Nielsen, daglig leder ved Gregers

«Nå hører jeg hvor lyden kommer fra», var det første Jørn Nielsen, daglig leder ved Gregers uttalte da Innlandet musikkråd kom på besøk for å se hvordan lokalet hadde blitt. Innlandet musikkråd utførte en akustikkmåling for Gregers i februar 2019. Akustiker Gert Berg-Knudsen prosjekterte endringene.

Noen av konklusjonene etter målingen var at rommets takhøyde var lavere enn ønskelig, og at gipsveggene i rommet ga mye direkte refleksjoner som førte til flutterekko i senter av publikumsområdet. I tillegg var det variable etterklangstid rundt i rommet, og metallsøyler, lysarmatur, systemhimlinger og rør som skranglet med musikken. Et av forslagene til tiltak som ville bedre lydforholdene i rommet var å montere lydspredende tiltak på veggene for å spre refleksjonene og nøytralisere ekkoet.

Gjennom sommeren og høsten har taket blitt hevet 15 cm, og de tidligere echophonplatene på 15 mm i himlingen har blitt erstattet med nye på 50 mm. I tillegg er bæringssøylene i stål fylt med sand for å dempe resonansen. "Det tok over tre timer å fylle én søyle. Det gikk like sakte som et timeglass, men det var virkelig verdt det", forteller Jørn.

I tillegg til sandfylte søyler og nye plater i taket, har bakvegg og en av langveggene fått montert demping, og lysarmaturene i taket er byttet ut med LED-paneler. Jørn har også montert egenproduserte diffusorer som sprer lyden godt, så nå er ekkoet borte.

Gregersmennesker

Jørn Nielsen, leder av Gregers i samtale med Eirin i musikkrådet om prosessen rundt endringene i lokalet.

Retter en stor takk til Kulturrom

Jørn Nielsen roser Kulturroms tilskuddsordninger (tidligere Musikkutstyrsordningen. Ved Kulturroms første tildelingsrunde i juni 2019 mottok Gregers 250 000,- fra tilskuddsområdet «Bygg og større akustiske utbedring av arenaer» for å få utført endringene.

I tillegg til tildelingen til akustisk utbedring, mottok også Gregers 959 000,- fra Kulturrom til innkjøp av utstyr til fremføring, samt nesten 240 000,- fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Neste ledd i oppgraderingen er derfor å få montert nytt PA-anlegg.

Rapporten fra målingen i 2019 finner du her

Fra FOH

Gregers anno februar 2019

Gregers Fra FOH

Gregers etter utbedringene

Gregers diagonal3
Gregers rom1 jpg
Gregers diagonal1
Gregers lekter jpg