Tjenester

Musikkrådet tilbyr ulike tjenester til organisasjoner, lag og det offentlige. I forbindelse med kultur- og skolebygg gir vi råd om romprogram og om tilpassing av akustikk til ulike formål, og vi måler også akustikk i øvings- og konsertlokaler, eller i lokaler som vurderes brukt til slike formål.