Ringsaker kulturråd

Kulturrådet er et fellesorgan for all kulturaktivitet i Ringsaker. Rådet skal medvirke til å gi Ringsakers befolkning et rikt og mangfoldig kulturliv med mulighet for kvalitetsutvikling innenfor de ulike interesseområder.

Medlemmer i Ringsaker kulturråd er alle medlemmer i registrerte lag og foreninger innen kulturlivet i Ringsaker kommune.

 • Kulturrådet er et frittstående og upolitisk organ
 • Kulturrådet er en rådgiver, støttespiller og diskusjonspartner for kommunens kulturadministrasjon
 • Kulturrådet kan uttale seg i saker som gjelder kulturlivet i Ringsaker og fremme forslag overfor kultursjefen
 • Kulturrådet skal være et bindeledd mellom de ulike kulturorganisasjonene som har valgt rådet og kommunen
 • Kulturrådet skal bidra til å:
  • øke kvaliteten på kulturlivet i Ringsaker
  • øke synligheten av kulturaktivitetene i Ringsaker
  • øke involvering og deltakelse på kulturaktivitetene i Ringsaker

Kontakt

Styreleder: Trude Engen Strand (send e-post)