Norges Korforbund Gudbrandsdal

Det første koret i Gudbrandsdalen så dagens lys i 1848: Faaberg Sangerforening. Det samme koret sto for det første sangerstevnet i Dalenes dal i 1864. Det skulle gå nøyaktig et halvt århundre før det igjen ble arrangert sangerstevne i Gudbrandsdalen, Losna i 1914. Dette stevnet ga støtet til at Gudbrandsdal Sangerforbund ble stiftet i 1915.

I dag har Norges Korforbund Gudbrandsdal 19 medlemskor og ca. 500 sangere.

NK Gudbrandsdal sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet.
I tillegg arbeider NK Gudbrandsdal med å:

  • Gi gode tilbud som medlemskorene verdsetter
  • Yte relevant støtte til medlemskorene
  • Gi korsangere, tillitsvalgte og dirigenter mulighet til å utvikle seg
  • Skape et mangfold av kor
  • Bidra til innovasjon og ta vare på tradisjon i korbevegelsen
  • Styrke korbevegelsens rammevilkår og betydning.
NK Gudbrandsdal bilde

Kontakt

Leder: Olaug Enstad, Bjorli
Send e-post

Les mer