Innlandet Sangerforbund

Innlandet Sangerforbund (tidligere Hedmark og Oppland Sangerforbund) ble stiftet i oktober 1936.

Innlandet Sangerforbund er en sammenslutning av kor i innlandet, og har både damekor og mannskor som medlemmer. Blandede kor, og barne- og ungdomskor kan opptas som medlemmer.

Sangerforbundet er medlem Norsk Sangerforbund, som er et av de eldste sangerforbund i Norge stiftet i 1908. Innlandet Sangerforbunds oppgave er å samle kor i Innlandet til felles sangglede, med mulighet for deltakelse på stevner, konserter og lignende, for å styrke sanggleden og samarbeide mellom korene.

Gjennom Innlandet Sangerforbund sitt medlemskap til Norsk Sangerforbund er de medlem av NASOM (Nordisk arbeidersang og musikerforbund), en nordisk sammenslutning av kor. Det avholdes egne nordisk stevner, hvor norske kor får invitasjon for deltakelse. Innlandet Sangerforbund er også gjennom medlemskapet til Norsk Sangerforbund medlem av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, hvor de organisasjonsmessig er tilknyttet Innlandet musikkråd.

Norsk sangerforbund

Kontakt

Leder: Kåre Haugli, Ottestad
Send e-post
Tlf. 92 46 51 13

Les mer