Musikkrådets søkeskole nr. 5: Kulturrom

I søkeskole nr. 5 den 17. februar kl 18 tar vi for oss Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) sine støtteordninger.

Høsten 2020 startet Innlandet musikkråd med en digital søkeskole, hvor deltakerne får et bedre innblikk i de ulike ordningene som finnes. Vi gjennomgår en til to støtteordninger pr. samling, og ser på målgruppe, innretning, eksempler og gir søknadstips. I tillegg blir det satt av tid til spørsmål og veiledning.

Den femte digitale søkeskolen tar for seg ordningene til Kulturrom. Kulturrom sikrer tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet. Søknadsfristen hos Kulturrom er 1. mars.

Til denne søkeskolen er vi så heldige å ha med oss Ketil Havgar, rådgiver/saksbehandler i Kulturrom. Ketil har vært saksbehandler i Kulturrom siden 2011 og behandler rundt 200 søknader i året, og her får du hans beste søknadstips.

Søkeskolen ble gjennomført via Zoom onsdag 17. februar 2021 kl. 18.00.