Om oss

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Vår høyeste myndighet, årsmøtet, består av 17 medlemsorganisasjoner og 27 aktive lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.). Innlandet musikkråd ble etablert i 2008, etter sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (stiftet i 1979).

 • vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen
 • vi formidler voksenopplæringstilskudd til opplæringstiltak i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • vi utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene
 • vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene
 • vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • vi tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • vi arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene
 • vi samarbeider med fylkeskommunene, bl.a i plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • vi er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosess, planer og romprogram
 • vi måler akustikk i konsert- og øvelokaler