Om oss

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.

Musikklivet i vekst – musikkglede for alle

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i små og store lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Innlandet musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), som springer ut av det brede, folkelige musikklivet. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Innlandet musikkråd ble etablert i 2008, etter sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (stiftet i 1979). Vi har kontor i Strandgata 33 på Hamar, og er en ansatt, i tillegg til styret. Vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen. Vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene- og lagene i fylket. Vi er også det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner i kultur- og skolesektoren i fylket.

Videre jobber vi med å:

 • formidle voksenopplæringstilskudd til opplæringstiltak i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • utføre veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • drive informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • informere om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • tilby kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • arbeide for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • samarbeide med fylkeskommunen i blant annet plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • være høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og gi råd om prosess, planer og romprogram
 • måle akustikk i konsert- og øvelokaler

Medlemsorganisasjonene i Innlandet musikkråd

Vår høyeste myndighet, årsmøtet, består av 17 medlemsorganisasjoner og 21 aktive lokale musikk-/kulturråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper m.m.).

Medlemsorganisasjonene i Innlandet musikkråd har om lag:

 • 170 korps
 • 230 kor
 • 7 orkestre (strykere og symfoni)
 • 36 spelemannslag og folkedansgrupper
 • 12 storband
 • 15 trekkspillklubber
 • 13 grupper for folk med behov for tilrettelegging
 • I tillegg kommer en rekke lokale band, grupper og konsertarrangører

Vi takker våre samarbeidspartnere for økonomiske og faglige bidrag til driften.