Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheten til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.

Norsk Tippings kunder kan øremerke sju prosent av summen de selv spiller for til et frivillig lag eller forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. For Oddsen, kasino- og bingospill er grasrotandelen 14 prosent av omsetningen etter at premier er trukket fra.

I 2018 ble 649 millioner fordelt gjennom ordningen. Av dette gikk 359,9 millioner til idrett, 64,1 millioner til kultur og kunst og 58,4 millioner til rekreasjon og sosiale foreninger. Det er ca. 30 000 registrerte grasrotmottakere og ca. 1,2 millioner av Norsk Tippings 2 millioner kunder har valgt seg en grasrotmottaker.

Målgruppe: Frivillige lag og foreninger med lokal eller regional aktivitet.

Midlene utbetales 1. januar, 1. mai og 1. september.

For å kunne motta penger fra grasrotandelen må laget være registret i Frivillighetsregisteret.