Norsk kulturskoleråd Innlandet

Norsk kulturskoleråd ble stiftet i 1973, og er en interesse- og rådgivningsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Medlemmene er kommuner som eier og driver kulturskoler. Norsk kulturskoleråd Innlandet har 48 medlemskommuner.

Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». I det legger organisasjonen at alle som ønsker det skal få et tilbud om kulturskoleundervisning til en rimelig pris, og at dette tilbudet skal være av høy kvalitet. Det er viktig at kulturskolen gir både bredde- og fordypningstilbud. Det er også et mål for kulturskolerådet at kulturskolene skal være skikket til å være kulturelle ressurssenter for sine lokalmiljø.

Videre arbeider Norsk kulturskoleråd målrettet for å tydeliggjøre den viktige samfunnsrollen kulturskolen innehar samt styrke skoleslagets rammevilkår. Dette gjøres gjennom løpende dialoger med departement, direktorat og politiske partier, og i samarbeid med andre organisasjoner og aktører i UH-sektoren. Kulturskolerådet er også en pådriver for at det skal igangsettes stadig mer kulturskolerelatert forskning og at disse forskningsresultatene blir kjent for bestemmende myndigheter. På vegne av medlemskommunene har Norsk kulturskoleråd tre fokusområder:

  • Styrke kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og utenforskap
  • Etablerere permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk
  • Øke kommunenes rammeplanforståelse, blant annet som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner
Norsk kulturskolerad Innlandet bilde2

Kontakt

Leder: Terje Røe, Elverum
Send e-post

Les mer