Personvernerklæring for Innlandet musikkråd

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

I følge Personvernloven har du rett til å være informert om behandlingen av personopplysninger. De aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje, behandler og lagrer opplysninger om sine kunder, brukere, pasienter eller ansatte. De nye personvernreglene til EU, The General Data Protection Regulation (GDPR), som trådte i kraft 25. mai 2018, gjelder for alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger. Innlandet musikkråd kan ikke behandle personopplysninger om enkeltindivider med mindre hver enkelt fritt har gitt en spesifikk, informert og klar indikasjon på samtykke. Behandlingsansvarlig i Innlandet musikkråd er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til innlandet(a)musikk.no

Voksenopplæringstilskudd (VO)
Fra våre søkere innhenter vi navn, postnummer, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse til kontaktpersonen. Disse opplysningen er grunnlag for å gi tilgang til det databaserte programmet som brukes for å kunne motta Voksenopplæringstilskudd. Vårt sentralledd, Musikkens studieforbund, samt Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som eier det databaserte programmet, er videre ansvarlig for databasen der våre søkere legger inn navn og deltakere på VO-kurs. Vi ber søkere være bevisste på hva som legges inn, og samtidig være klar over at det kreves godkjenning fra deltakerne før personopplysninger kan registreres. Persondata kursansvarlig selv registrerer inn i de ulike kursene, vil bli oppbevart i ti år jfr. Voksenopplæringsloven.

Informasjon
Når laget søker voksenopplæringstilskudd gjennom Innlandet musikkråd, vil vi lagre e-postadressen til kontaktpersonen, slik at vi kan sende ut viktig informasjon om ordningen. Denne lagres lokalt hos oss, og deles aldri med andre. E-postadressen slettes når du gir beskjed om at du ikke lenger er kontaktperson. Alle felles e-poster inneholder informasjon om hvordan du kan melde deg av utsendingene.

Påmelding til kurs og arrangementer
Gjennom våre nettsider er det mulig å melde seg på ulike kurs. I forbindelse med dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse opplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementene. Personopplysningene blir slettet etter endt arrangement. For arrangement som mottar offentlig tilskudd (f.eks. VO-tilskudd), kan nødvendige personopplysninger bli delt med bevilgende myndighet.

E-post
Når du sender e-post til Innlandet musikkråd, bør du huske på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor aldri sende sensitivt innhold pr. e-post. Om vi mottar en slik e-post, vil vi notere det som er relevant for vår saksbehandling, og deretter slette den.

Nettside
Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler. Hovedansvarlig for sikkerhet på vår nettside og vårt e-postsystem er Norsk Musikkråd/Musikkens studieforbund.