Flerbrukshall som kulturarena?

Skrova samfunnshus inneholder blant annet en stor flerbrukshall som skal fungere som gymnastikksal, øve-, konferanse-, konsert- og kultursal for lokalsamfunnet. Bygget har vært svært etterlengtet av innbyggerne i Skrova, og mye av arbeidet ble gjort på dugnad. Etter at det ble tatt i bruk i 2011, meldte brukerne om vanskelige lydforhold både til musikk- og idrettsaktiviteter.

Vinteren 2013 ble Innlandet musikkråd invitert av Nordland musikkråd til å gjennomføre akustikkmålinger i ulike lokaler i fylket. Ett av disse lokalene var Skrova samfunnshus på "Lofotens Hawaii".

Skrova skole- og ungdomskorps hadde bedt om målingen for å finne ut om akustikken var egnet til aktiviteter bygget var ment å huse. Målingene viste at det var et stort behov for å dempe flutterekkoet, samt å utjevne etterklangen i de ulike frekvensområdene. Vurdert ut fra Norsk musikkråds normer og anbefalinger for akustikk og musikklokaler, var salen uegnet til musikkformål slik den framstod i 2013. Likevel gjorde romformen (skoeske) og raus takhøyde sitt til at det var gode muligheter dersom akustiske tiltak ble gjennomført.

Den målte gjennomsnittlige etterklangstiden var langt over det som er egnet, både til musikk og undervisning/gymnastikk (jf NS 8175). I tillegg ble bakgrunnsstøyen (med ventilasjonsanlegget i gang) målt til verdier godt over det som ønskes i rom som skal brukes til musikkformidling. I og med at flerbrukshallen også benyttes som gymsal, måtte de akustiske tiltakene tåle en trøkk.

Rapporten fra målingen i 2013 finner du her

1865 01 B Rgjsn m vent

Bakgrunnsstøy målt til 39 dB (med ventilasjonsanlegg på)

1865 01 T Rgjsn

Gjennomsnittlig etterklangstid målt til 2,59 sek.

Akustiker ble koblet på

For å utbedre forholdene i salen slik at den kunne bli anvendelig til kulturformål, ble akustiker Gert Berg Knudsen koblet på. Han kom med en anbefaling om å montere opp perforerte gipsplater på tre av veggene, samt montere moltongardiner for vinduene for å redusere flutterekkoet, og å kunne variere etterklangen noe etter behov.

I ettertid har korpset flyttet fra det trange, og ganske så slitne ungdomshuset i sentrum, der takhøyden var for liten til et brassband, og inn i flerbrukshallen.
Det ser som om dette har vært positivt for oppslutning og nyrekruttering til korpset - fem år etter er optimismen stor, kan vi lese i Våganavisa.

1865 01 02

Bildet av salen tatt under akustikkmålingen i 2013.

Microsoft Teams image 1

Rigget for første konsert etter akustiske utbedringer.