Musikkrådets søkeskole nr. 8: Om KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet

På denne søkeskolen vil Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, ta for seg to av Norsk musikkråds sine støtteordninger: KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet. Begge ordningene har søknadsfrist 25. februar 2022. Søkeskolen gjennomføres digitalt onsdag 16. februar kl. 18.00 til 19.00.

Komp 02

KOMP

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppen er organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

FKA logo

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.