Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode tiltak. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Pengene til Sparebankstiftelsen DNB kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene.

Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge!