Innlandet fylkeskommune: Tilskudd til kultur

Innlandet fylke har flere ulike støtteordninger for kulturlivet. Se oversikten under.

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.

Neste søknadsfrist er 1. november 2020.

Les mer her.

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Formål:  Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november.  Søknadsfristen 1. november gjelder for året etter.

Les mer her.

Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement

Formål: Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Søknadsfrist for flerårige rammeavtaler fra og med 2021: 15. september 2020.

Les mer her.

Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Les mer her.

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Søknadsfrist høst/vinter. Sjekk med din kommune for eksakt dato.

Les mer her.

Stipend for etablerte kunstnere

Formål: Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Søknadsfristen er 1. august.

Les mer her.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Formål: Bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Les mer her.