Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Tilskuddsåret 2024/2025

Det har nå åpnet for søknader som gjelder aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres i perioden juli 2024 til og med mai 2025. Søknadsfristen er 5. april 2024.

Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no. Søknader som sendes inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Retningslinjer

For oppdaterte retningslinjer, se Norsk musikkråds informasjonsside om Frifond kompetanse og aktivitet.

Retningslinjer

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som har mottatt tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Les mer

Det norske jentekors sommerakademi foto Det norske jentekor

Det Norske Jentekors sommerakademi mottok støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2020.

Les mer