Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Fristen for å søke Frifond kompetanse og aktivitet 2021 er 25. februar.

Søknadene er ferdigbehandlet og alle søkere har fått melding om vedtak.

Rapporter for gjennomførte prosjekter kan nå leveres. Dette gjøres ved at søker selv starter rapportoppgaven ved å gå på "Andre valg" på søknaden og aktivere den der. Dette i tilfelle tilskuddsmottaker ønsker å rapportere tidligere enn 14 dager før frist, da oppgaven aktiverer seg automatisk.

Hovedfrist for levering av rapport er 15. desember 2021

Se her for informasjon om tilskuddsordninger og korona-pandemien.

Husk å søke om utsatt rapportfrist, endring av prosjektet og lignende i søknadsportalen.

Til søknadsportalen