Hamar kirkesangforbund

Hamar kirkesangforbund er et regionlag av Norges kirkesangforbund, forbundet for kirkelige kor, og holder fokus på kirkesangens og korenes plass i gudstjeneste- og menighetsliv.

De er en pådriver og medvirker til kirkesangens utvikling i kirken og i kulturpolitisk sammenheng. I tillegg ønsker de å legge til rette for fremføring av tradisjonell og nyskapende kirkemusikk samt å arbeide for å inspirere våre medlemmer til å bruke kirkesangen med fornyet kraft!

Hamar kirkesangforbund har 12 medlemskor.

Kirkekor

Kontakt

Leder: Mogens Kofoed-Larsen, Lillehammer
Send e-post

Les mer