Musikkrådets søkeskole nr. 3: Krisepakke 3 for frivilligheten

I søkeskole #3 tar vi for oss krisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner. For å søke på ordningen må dere være registrert i Frivillighetsregisteret.

Fra høsten 2020 gjennomfører Innlandet musikkråd en digital søkeskole. Vi gjennomgår en til to støtteordninger pr. samling, og ser på målgruppe, innretning, eksempler og gir søknadstips. I tillegg blir det satt av tid til spørsmål og veiledning.

Høstens tredje digitale søkeskole tar for seg krisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner.
Søkeskolen ble gjennomført onsdag 18. november 2020 kl. 18.00-19.00 via Zoom.

Før du melder deg på, ber vi deg undersøke om laget kan søke på ordningen:

  • Organisasjonen må være registrert i Frivilligregisteret
  • Organisasjonen må ha sin hovedvirksomhet i Norge
  • Tapet av inntekter er en konsekvens av pålegg eller råd fra offentlige styremakter i forbindelse med Covid-19
  • Arrangementet eller aktiviteten er planlagt arrangert i perioden 12. mars - 31. desember
  • Offentlige tilskudd i 2019 kan ikke overstige 60 prosent av totalinntekten
  • Organisasjonen kan ikke være under konkursbehandling
  • Det kan kun søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra arrangementer, samt tapte billettinntekter og utleieinntekter
  • Det samlede inntektsbortfallet må utgjøre minimum 25 000 kroner eller mer i perioden
  • Det kan ikke søkes om kompensasjon for sponsor- og reklameinntekter, pengegaver, pengeinnsamlinger, medlemsinntekter eller ordinær deltakeravgift