Om rekruttering og lagsdrift

"Ildsjel", et prosjekt med mål om å øke rekruttering av nye ildsjeler i lag og foreninger, har laget en ressursside med maler som kan være til hjelp i ulike foreninger og lag.

De fleste malene er i word og excel. De kan lastes ned og tilpasses ditt lag. For at malene skal bli et godt hjelpemiddel, er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres lag, og dere bør sette inn deres egen logo. Alle dokumentene kan brukes vederlagsfritt. Malene er laget av produsent Mari Andreassen for prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler.

Maler som er tilgjengelige på nettsiden:

  • Ansvarsområder og rolleavklaring
  • Økonomi
  • Invitasjoner og presse
  • Søknader om sponsor/støtte
  • Produksjon
  • Avtaler
  • Styrearbeid

Se mer her