Lokale musikkråd i regionen

De lokale musikk- og kulturrådene er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, og arbeider ut fra lokale behov.

Det lokale musikk- og kulturrådet (heretter rådet) er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og regionleddenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt råd er en sammenslutning av musikk/kulturlagene i kommunen, og er et felles talerør for lagene i kommunen overfor politikere og myndigheter.

Rådet skal arbeide for best mulige forhold for lagene og de musikk/kulturinteresserte i kommunen, for alle musikk/kultursjangere.

Rådene arbeider med forhold knyttet til både øving (lokaler, utstyr, tilgjengelighet, pris) og til konserter/forestillinger (lokaler, utstyr, pris, markedsføring).

De fleste råd arrangerer også konkrete fellestiltak, kurs, konserter, konsertserier m.m., og bidrar også i kommunens kulturuker, 17. mai-arrangementer osv.

Arbeidet er stort sett frivillig, men i noen kommuner bidrar kommunen med økonomi slik at rådet kan ha lønnet daglig leder eller sekretær.

Godt fungerende lokale råd hjelper både lagene og kommunen.

Received 2491224057576920

Elverum musikkråd ved leder Torill Nysted og Hanne Solberg (foran), Stine Mari Berg Schulstad (bak fra venstre), Jon Johansen, Hieke Elgersma og Irene Tømmerberg.

Våre lokale musikk- og kulturråd

For tida er det aktive lokale musikkråd i mange kommuner i Innlandet - og der det ikke er aktivitet, pågår det flere steder initiativer for å starte opp igjen.

Se våre lokale råd her