Politiattest

For å forhindre seksuelle overgrep anbefaler Norsk musikkråd å innføre rutiner for innhenting av politiattest for frivillige eller ansatte som jobber med barn og unge.

Frivillighet Norge har utarbeidet en nyttig veileder for frivillige organisasjoner som har vedtatt å innhente politiattest. Frivillighet Norges veileder skal fungere som en ressurs for organisasjoner som ønsker å innhente politiattester fra sine frivillige og/eller ansatte.I veiledningen vil du finne reglementet rundt innhenting av politiattester og forslag til rutiner rundt innhenting og bruk av politiattester i frivillige organisasjoner. Veiledningen er laget for organisasjoner som allerede har vedtatt å innhente politiattester. Forslagene til rutiner for innhenting er generelle og vil derfor ikke passe alle organisasjonsformer og -størrelser.

Veileder for frivillige organisasjoner Søk politiattest her